معاونت عملیات

کلام عبادی معاونت عملیات سازمان آتشنشانی

  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۱۳