ایستگاه ۱
اسماعیل آذین فر

سوابق تحصیلی:
 
کارشناسی مدیریت حرفه ای امداد و سوانح غیر طبیعی

سوابق خدمتی:

آتش نشان
فرمانده عملیات
رئیس ایستگاه سه
رئیس ایستگاه یک
 

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۶۴