ایستگاه ۳
علی شاه حسینی

سوابق تحصیلی:

 
کارشناس آتشنشانی

سوابق خدمتی:
آتشنشان
رئیس ایستگاه دو
رئیس ایستگاه سه
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۴۱