ایستگاه ۴
ابراهیم میرزاپور

سوابق تحصیلی:
 
کارشناسی مدیریت امداد و سوانح
 

سوابق خدمتی:
 
آتشنشان
فرمانده عملیات
رئیس ایستگاه چهار
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۴۳