ایستگاه ۵
وحید دانش پرور

سوابق تحصیلی:
کارشناس پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث

سوابق حدمتی
آتشنشان
مربی آموزش سازمان
مسئول اکیپ غواصی سازمان
مسئول روابط عمومی سازمان
کارشناس آموزش و پیشگیری سازمان
رئیس ایستگاه شش سازمان
رئیس ایستگاه پنج سازمان

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۲۶۱