روابط عمومی
علی ایمانی هدلوسوابق تحصیلی:

 
کارشناسی روابط عمومی حرفه ای

کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث
سوابق خدمتی:
 
کارمند درآمد سازمان فضای سبز
کارمند اموال سازمان فضای سبز
کارشناس امور مالی سازمان فضای سبز
مسئول روابط عمومی سازمان فضای سبز
سخنگو و روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۵۳۰