ایستگاه ۷
رسول نعمتی


سوابق تحصیلی:

کارشناس فرماندهی عملیات و اطفا حریقسوابق خدمتی:


رئیس اجراییات منطقه 2
آتش نشان
فرمانده ستاد مرکزی
فرمانده امداد و نجات سازمان
رئیس ایستگاه  5 آتش نشانی
رئیس ایستگاه 7 آتش نشانی

 
  
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
منبع سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل
تعداد بازدید : ۳۶۴